Med hänsyn till Covid-19 tvingas driften att prioritera hårt inom ställda uppdrag.
Vi önskar därför att ni i första hand beställer de kundjobb som är direkt verksamhetsrelaterade och om möjligt väntar med att beställa sådant som är av lägre prioritet.
Vi ber er ha överseende med längre svarstider än normalt.

För inloggningsuppgifter kontakta Västfastigheters kundtjänst telefon 010-4413500.

Logga in
Logga in
Logga in

Weblord version:2019.3 DB version: 4.12.25476.139 ©2012-2019 Symetri FM